bg_image

ISITMA TESİSATI

Isıtma sistemleri, kullanılan mekanların istenen sıcaklıkta tutulabilmesi için ortamın ısı kaybının karşılanması prensibi ile çalışan sistemlerdir.

Merkezi ve lokal (bölgesel) olarak iki ana başlıkta toplanabilir.

Merkezi ısıtma, genel olarak, soğuk iklime sahip büyük yapılarda ve lokasyonlarda kullanılır. Sistem, kullanılacak akışkanı (su, hava veya buharı) ısıtmak için kullanılan sistemlerle ısıtılmış akışkanın dağıtımını boru tesisatı ile ısıyı ortam havasına transfer eder. Binalarda özel boruların zemin altından döşenmesi ile zeminden ısıtma yapılan merkezi ısıtma tesisatları da mevcuttur.

Lokal ısıtma sistemleri de genel olarak merkezi ısıtma ile aynı prensiple çalışır. Fark olarak sistem merkezi bir yer için değil bireysel olarak ısıtmasıdır. Lokal ısıtmada, merkezi ısıtmadan daha düşük kapasiteli çalışan sistemler ile istenilen seviyede ısı yayımı yapar.