Yerden Isıtma

Yerden ısıtma sistemlerinin sağladığı en büyük avantajlar;

  • Konfor
  • Enerji verimliliği
  • Tasarım özgürlüğü
  • Sağlıklı ortam sunması
  • Güvenlik
  • Düşük bakım giderleridir.

 – Döşeme zemininin altına yerleştirilen boruların içerisinden dolaştırılan düşük sıcaklıktaki su, öncelikle zemini ısıtır. Isınmış olan zeminden doğal ışınım yolu ile yayılan ısı sayesinde ortam ısıtılmış olur. Işınım yolu ile ısıtma, Güneş’ in gezegenimizi kilometrelerce uzaktan ısıtabilmesi gibi düşünülebilir.

 – Yerden ısıtma da tıpkı diğer ortam ısıtma sistemleri olan radyatörler gibi bir ısı kaynağından gelen sıcak suyu ortam içerisinde kullanarak ısıtma yapar. Yani yerden ısıtma sistemi; kazan, kombi, ısı pompası gibi bir ısı kaynağına ihtiyaç duyar.